IMG_1938.jpeg

Rwyf yn oruchwylwraig dan hyfforddiant gyda’r Centre for Supervision and Team Development (CSTD) yng Nghaerfaddon. Mae fy nynesiad at oruchwyliaeth wedi seilio ar y ‘seven-eyed model’ a ddatblygwyd gan Hawkins a Shohet. Yn ogystal, mae fy hyfforddiant craidd mewn Seicotherapi Gestalt a'm mhrofiad o weithio gyda thrawma cymleth a datblygiadol yn chwarae rhan yn fy null o oruchwylio. Fy nod yw adeiladu perthynas gyda chi fydd yn eich cefnogi yn eich gwaith gyda cleientiaid ac yn eich galluogi i fyfyrio, dysgu a thyfu fel therapydd.

Tra’n hyfforddi rwy’n cynnig ffi gostyngedig ar gyfer goruchwiliaeth, i’w drafod yn ein cyfafod rhagarweiniol. Os hoffech chi drefnu cyfarfod byddwn yn falch o glywed gennych.

07761 656707         lishughes.jones@gmail.com