07761 656707     lishughes.jones@gmail.com

56181509795__7C0DE11E-6E70-44A5-BF89-7A8508068712 2.JPG

Gall fod nifer o resymau pam eich bod yn ystyried therapi. Fy null yw creu gofod cefnogol lle y medrwch ddweud eich stori. Rwy'n rhoi sylw i'ch profiad yn ei gyfanrwydd - eich meddyliau, teimladau, synhwyriadau corfforol a'ch cynefin. Gan gryfhau ymwybyddiaeth gallwn archwilio'r posibiliadau ar gyfer newid a chynnydd. 

Rwy'n gweithio yn Nhreganna yng Nghaerdydd, ardal â gwasanaethau bws a thrên cyson o ganol y ddinas. Rwy'n codi ffi o £50 am sesiwn 50 munud. Cynigiaf gyfarfod ragarweiniol am ddim er mwyn i ni allu ystyried eich gofynion o ran therapi. O dro i dro medraf gynnig ffi gostyngedig.

Rwy'n gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 

Hyfforddiant a Chefndir

Rwy'n Seicothrapydd Gestalt profiadol ar gofrestr UKCP (UK Council for Psychotherapy) ac yn aelod achrededig o'r Welsh Psychotherapy Partnership (WPP). Rwy hefyd wedi dilyn hyfforddiant estynedig mewn triniaeth trawma cyfoes. Rwy'n ymddwyn yn ôl codau ethig WPP a UKCP ac mae gennyf Dystysgrif DBS Manwl.

Uwch Ddiploma Ôl-radd mewn Seicotherapi Gestalt; Welsh Psychotherapy Partnership

Diploma Ôl-radd mewn Triniaeth Trawma Cyfoes; Relational Change

BA Anrh. Llenyddiaeth Saesneg; Prifysgol Exeter

Mae fy nghefndir yn y theatr, darlledu ac ysgrifennu

 

Cysylltu

I wneud ymholiad neu i drefnu cyfarfod rhagarweiniol, cysylltwch â mi os gwelwch yn dda: 

07761 656707         lishughes.jones@gmail.com